APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2006 METAI

Žurnalinės publikacijos

 1. Gasperovic J., Caplinskas A. Methodology to evaluate the functionality of specification languages. Informatica, 17(3), 2006, 325-346.

Kiti mokslo straipsniai

 1. Ciuksys D., Caplinskas A. Modelling of Reusable Business Processes: An Ontology-Based Approach. In A. G. Nillson, R. Gustas, W. Wojtkowski, W. G. Wojtkowski, S Wrycza, J. Zupancic (eds.). Advances in Information Systems Development: Bridging the Gap between Academia and Industry. 1, 2006, Springer, pp. 71-82.

 2. Dalė Dzemydienė, Lina Tankelevičienė. Enhancing Creation and Delivery of Educational Resources by Using Ontologies. In V. Dagiene, R. Mittermeir (Eds.) Information Technologies at School. Proceedings of Second International Conf. “Informatics in Secondary Schools:Evolution and Perspectives”: Selected papers. ISBN 9955-680-47-4. Vilnius. Institute of Mathematics and Informatics. 2006, pp. 111-119.

 3. Jelena Gasperovič. Reprezentatyvių pavyzdžių specifikavimo kalbų funkcionalumui vertinti konstravimas. Liet. matem. rink., 46, spec. nr., 2006, ISSN 0132-2818, pp. 98-102.

 4. Lupeikiene A. Integrated Enterprise Information System Development through Component Abstraction. In Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.), Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006, 168-174.

 5. Paliulionienė, L. (2006). Žinių bazių lyginamoji analizė: sistemos architektūra. Liet. matem. rink., 46(spec. nr.):107-111. (Comparative analysis of knowledge bases: system architecture, in Lithuanian)

Publikacijos konferencijose

 1. Baskas, A. Elektroninė pasaulinio lygio mokymo dedamoji. Liet. matem. rink., T. 46, spec. nr., 2006, ISSN 0132-2818, pp. 91-96.

 2. Baskas, A. Mokymo asmeninimo kompiuteriniai lygiai. Liet. matem. rink., T. 46, spec. nr., 2006, ISSN 0132-2818, pp. 87-90.

 3. Dale Dzemydiene, Lina Tankeleviciene, Ricardas Servetka. An Approach of Developing the Component Based Multi-Layer Knowledge Management Architecture for Distance Learning System. Databases and Information Systems. In Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Communications Materials of Doctoral Concortium. O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.). ISBN 9955-28-013-1, UDK 004.65(474.5)(06). Vilnius: Technika, 2006. pp. 164-174

 4. Lina Bagusyte. Component-Based Approach to Enterprise Integrated Information Systems Design. Databases and Information Systems. In Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Communications Materials of Doctoral Concortium. O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.). ISBN 9955-28-013-1, UDK 004.65(474.5)(06). Vilnius: Technika, 2006. pp.299-302.

 5. Lina Tankeleviciene. Integration of Domain Ontology in e-Learning System. Databases and Information Systems. In Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems<, Communications Materials of Doctoral Concortium. O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.). ISBN 9955-28-013-1, UDK 004.65(474.5)(06). Vilnius: Technika, 2006. pp. 307-310.

 6. S. Maskeliunas. Research & Development in Information and Communication Technologies in Lithuania. National Reports on Research and Development in ICT, proceedings of 1st IT STAR Workshop. Slovak Society for Computer Science, Bratislava, 2006, 9 p.

 7. Vaidas Giedrimas. Architectures of Component-Based Structural Synthesis Systems. Databases and Information Systems. In Proceedings of the Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems, Communications Materials of Doctoral Concortium. O. Vasilecas, J. Eder, A. Caplinskas (eds.). ISBN 9955-28-013-1, UDK 004.65(474.5)(06). Vilnius: Technika, 2006. pp.311-315.

 8. K. Jacobsen,S. Maskeliunas, D. Dzemydiene. Water resource management information system based on web services and distributed data warehouses. In: The 4th International conference "Citizens and governance for sustainable development "CIGSUD'2006 : selected papers. September 28- 30, 2006, Vilnius, Lithuania. ISBN 9955-28-041-7. Vilnius: Technika, 2006, pp. 184-189.

Kitos publikacijos

 1. Bagušytė, Lina, Lupeikienė, Audronė. Organizacijų integruotų informacinių sistemų komponentinio kūrimo problemos. Informacinės technologijos 2006 :konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. T. 1. Kaunas : Technologija, 2006 p. 183-188.

 2. Dzemydienė, D., Tankelevičienė, L. (2006). Nuotolinio mokymo(si) sistemos projektavimo problemos. Informacinės technologijos 2006. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga. I tomas, Kaunas, Technologija, 348-355.

 3. Paliulionienė, L. (2006). Testų generavimu grindžiamas teisinių žinių bazių kokybės tikrinimas. Informacinės technologijos 2006. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga.. Kaunas: Technologija, I:479-483.

 4. Paliulionis, V. Paslaugomis grindžiama geografinės informacijos sistemų architektūra. Informacinės technologijos 2006: Konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, T 2, Kaunas, Technologija, 2006, ISBN 9955-09-993-3, pp. 602-606.

Profesinės publikacijos

 1. S. Maskeliūnas. Žinių technologijų pagrindinių terminų žodynėlis. MII preprintas Nr. 2006-35, Vilnius, Matematikos ir informatikos institutas, 2006, 10 p.

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019