APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2005 METAI

Žurnalinės publikacijos

 1. A.Caplinskas, J.Gasperovic. Functionality of information systems specification Language: concept, evaluation methodology, and evaluation problems. Information Systems Development. Advances in Theory, Practice, and Education. Edited by O. Vasilecas et al.. ISBN-10: 0-387-25026-3, ISBN-13: 978-0387-25026-7, Springer, 2005, pp. 341-351.

 2. Caplinskas, A., Gasperovic, J.. (2005). Aggregation Technique for Measurements of Internal Quality Characteristics. Informatica, 16(4), 519-540.

 3. D. Dzemydiene, E. Kazemikaitiene. Ontology –Bazed Decision support system for crime investigation processes. Information Systems Development. Advances in Theory, Practice, and Education. Edited by O. Vasilecas et al.. ISBN-10: 0-387-25026-3, ISBN-13: 978-0387-25026-7, Springer, 2005, pp. 427-438.

Kiti mokslo straipsniai

 1. A. Caplinskas, J. Gasperovic. An approach to evaluate quality in use of IS specification language. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 118, ISSN 0922-6389, ISBN 1 58603 485 5, IOS Press, 2005, pp. 152-166

 2. A.Caplinskas, J. Gasperovic. IS specifikavimo kalbų vidinės kokybės atributų agregavimo ypatumai. Liet. matem. Rink., 45, Spec.nr., 2005, ISSN 0132-2818, pp. 133-138.

 3. A.Čaplinskas. Aspektai ir turinių atskyrimas informacinėse sistemose. Liet. matem. Rink., 45, Spec.nr., 2005, ISSN 0132-2818, pp.124-128.

 4. Bagušytė, Lina; Lupeikienė, Audronė. Programinio komponento ontologijos formalioji specifikacija. Lietuvos matematikos rinkinys, T.45, spec. Nr. (2005), 113-118. (Formalisation of the sofware component ontology specification, in Lithuanian)

 5. Bagušytė, Lina; Lupeikienė, Audronė. Programinio komponento ontologija ir jos sudarymas. Informacijos mokslai, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005, 34, pp. 119-124. (Software component ontology and its construction, in Lithuanian)

 6. Dzemydienė, D., Tankelevičienė, L.. (2005). Scenarijų parinkimas ir elektroninių paslaugų komponentai nuotolinio mokymo sistemoje. Informacijos mokslai. , Vilnius: Vilniaus universitetas, 34, 73-78. (Choosing Scenarios and Integrating of E-service Components into Distance Learning System, in Lithuanian)

 7. Giedrimas, Vaidas; Lupeikienė, Audronė. Komponentinių programų struktūrinės sintezės teorinės problemos. Lietuvos matematikos rinkinys, 45 (spec.nr.), 2005, 139-143.

 8. L. Paliulionienė. Teisinių žinių bazių situacinio taikomumo analizės metodas. Liet. matem. rink., 45, spec. nr., 2005, ISSN 0132-2818, pp. 153-159

 9. V. Paliulionis. Vietos nustatymu grindžiamų paslaugų realizavimo būdas. Informacijos mokslai, ISSN 1392-1487, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005, 34, pp. 315-320. (Use of Web Services for Implementation of Location-Based Services, in Lithuanian)

Publikacijos konferencijose

 1. A. Čaplinskas, J., Gasperovič. Tikimybinis specifikavimo kalbų kokybės vertinimas. Informacijos mokslai, ISSN 1392-1487, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005, 34, pp. 268-271.

 2. D.Dzemydiene, E. Kazemikaitiene.Development of the Component-Based Knowledge Management System for Assistance in Crime Investigation Processes. Proceedings of 8th InternacionalConference on Business information Systems Poznan, Poland, 20-22 April 2005, Edited by Witold Abramowicz, The Poznan University of Economics, ISBN 83-7417-094-8, Poznan, Poland, 2005, pp. 258-270.

 3. Lupeikiene, A.; Giedrimas, V. Component model and its formalisation for structural synthesis. Scientific Proc. of Riga Technical University. Computer Science, 22, 2005, 169-180.

 4. V. Paliulionis, S. Maskeliūnas. Architecture for location-based services. IST4Balt News Journal, 1, september 2004-august 2005, ISSN 1816-8701, pp. 44-46.

 5. V.Giedrimas. Component-based Software Generation: The Structural Synthesis Approach. Proceedings of 7th Generative Programming and Component Engineering GPCE 2005, Young Researchers workshop, Tallinn, Estija, September 27, 2005, ISBN 9985-894-89-8, pp. 19-23.

Kitos publikacijos

 1. L. Paliulionienė. Teisinių žinių bazių vertinimo metodas. Informacijos mokslai. ISSN 1392-1487, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005,32, 2005, pp.110-117

 2. A. Baskas. Būdai, kuriais moko kompiuteriai. Kompiuterininkų dienos – 2005, 12-osios mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai, UDK 004 (474.5) (06), ISBN 9986-34-147-7, Vilnius, 2005, pp. 223-230.

 3. A. Baskas. Mokymo technologijos iššūkiai. Informacinės technologijos 2005. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga. I tomas, ISBN 9955-09-788-4, Kaunas, Technologija, 2005, pp. 249-252.

 4. D.Dzemydienė, L. Tankelevičienė. Nuotolinio bendradarbiavimo architektūros projektavimas grindžiamas skirtingais ontologiniais lygmenimis. Informacinės technologijos 2005. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga. II tomas, ISBN 9955-09-788-4, Kaunas, Technologija, 2005, pp. 693-698.

 5. S. Maskeliūnas. Kaip vadinsime lietuviškai "Knowledge","WWW", "Grid" technologijas, jų derinius ir išvestinius terminus?. Kompiuterininkų dienos – 2005. 12-osios mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai. UDK 004 (474.5) (06), ISBN 9986-34-147-7. Vilnius, 2005, pp. 240-246. (skaidrės: http://eta.ktl.mii.lt/~mask/LIKS-IS/28.ppt)

 6. V. Giedrimas. Net komponento specifikacija programų sintezės kontekste. Informacinės technologijos 2005. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga. I tomas, ISBN 9955-09-788-4, Kaunas, Technologija, 2005, pp. 382-385.

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019