APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2004 METAI

Kiti mokslo straipsniai

 1. A. Caplinskas, J., Gasperovic. A taxonomy of characteristics to evaluate specification languages. Computer Science and Information Technologies (Acta Universitatis Latviensis), 672, ISSN 1407-2157, pp. 321-336

 2. Dzemydienė D., Naujikienė R : Informacinės technologijos modernizuojant viešojo administravimo paslaugas. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. IV. Klaipėda. Klaipėdos universiteto leidykla. ISBN 9955-585-53-6. 2004, pp. 14-20.

 3. Albertas ČAPLINSKAS, Antanas DAPŠYS, Jonas MISIŪNAS. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo teorinės problemos. Teisės problemos , 2004,4(46) , ISSN 1392-1592, pp. 44-82.

 4. A. Baskas. Informacijos technologijos matematikos mokyme. Lietuvos matem. rink., 44 (spec. nr.), 2004, ISSN 0132-2818, pp. 226-229.

 5. Donatas Čiukšys. Informacinių sistemų kūrimo metodologija įgalinanti verslo procesų pakartotinį panaudojamumą, Lietuvos. matem. rink., 44 (spec. nr.), 2004, ISSN 0132-2818, pp. 245-249

 6. Gasperovič, J. . (2004). Specifikavimo kalbos kokybės vertinimo procedūra. Lietuvos matem. Rink., 44(spec. nr.), 271-275.

 7. L. Paliulionienė. Dviejų žinių bazių vidinių ir situacinių skirtumų nustatymas. Lietuvos matem. rink., 44 (spec. nr.), 2004, ISSN 0132-28, pp. 351-356

 8. Lupeikienė, Audronė; Giedrimas, Vaidas. Komponento specifikacijos formalizavimas. Lietuvos matematikos rinkys, 44 (spec. nr.), 2004, 276-280.

 9. V. Ošmianskij, A. Čaplinskas.:Aspektinio programų sistemų projektavimo problemos. Lietuvos matem. rink., 44 (spec. nr.), 2004, ISSN 0132-2818, pp. 345-350.

 10. V.Paliulionis. GIS ir mobiliųjų technologijų integravimo lokalizuotųjų paslaugų sistemose ypatumai. Geodezija ir kartografija, ISSN 1392-1541,Vilnius: Technika, 2004, 30 (4), pp. 122-127. (, in Lithuanian)

 11. L. Paškevičiūtė, A. Čaplinskas. Programų inžinerijos nefunkcinių reikalavimų neprieštaringumo ir išsamumo vertinimas. Lietuvos matem. rink., 44 (spec. nr.), 2004, ISSN 0132-2818, pp. 357-362.

Publikacijos konferencijose

 1. A. Caplinskas, D. Cuksys. Ontologies, Knowledge Reuse and Domain Engineering Techniques in Information Systema Engineering. O. Vasilecas, A. Caplinskas, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, J. Zupancic, S. Wrycza (eds.). Proceedings of the Thirteeenth International Conference on Information Systems Development: Advances in Theory, Practice and Education. Vilnius, Lithuania, September 9-11, 2004, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, 2004, ISBN 9986-05-762-0, pp. 264-270

Kitos publikacijos

 1. A. Baskas. Paskaitinio mokymo pabaigos pradžia. Informacinės technologijos 2004. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga, ISBN 9955-09-588-1, Kaunas, Technologija, 2004, pp. 13-15.

 2. Dzemydienė D., Kažemikaitienė E. Ontologijos reikšmė kuriant kriminalistinę informacinę sistemą. Informacinės technologijos 2004. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Technologija, 2004. ISBN 9955-09-588-1. pp. 541-546.

 3. Dzemydienė D., Naujikienė R. : Informacinės sistemos. Duomenų struktūros ir valdymas. Bendrasis aukštųjų mokyklų vadovėlis. ISBN 9955-563-45-1. Vilnius. LTU Leidybos centras. 2004, p. – 264

 4. L. Paliulionienė. Ontologijų naudojimas teisinių žinių bazėms lyginti. Informacinės technologijos 2004. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos pranešimų medžiaga, ISBN 9955-09-588-1, Kaunas, Technologija, 2004, pp. 569-574

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019