APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2003 METAI

Žurnalinės publikacijos

 1. Čaplinskas, A.; Lupeikienė, A.; Vasilecas, O. The Role of Ontologies in Reusing Domain and Enterprise Engineering Assets. Informatica. 14(4), 2003, 455-470.

 2. Dzemydienė, D. , Rudzkienė, V. (2003). Data Analysis Strategy for Revealing Multivariate Structures in Social-Economic Data Warehouses. Informatica. 14(4):471-486.

Kiti mokslo straipsniai

 1. Čiukšys, D., Čaplinskas, A. (2003). Formaliųjų ontologijų vaidmuo šiuolaikinėje informacinių sistemų inžinerijoje. Lietuvos matem. Rink., 43(spec. nr.), 199-204.

 2. Giedrimas, V. (2003). Programų sistemų automatizuoto surinkimo iš gatavų komponentų uždavinys. Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr.), 228-232.

 3. Paliulionienė,L. Teisinių žinių bazių lyginamoji analizė ir modelių generavimas. Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr.), 2003, ISSN 0132-2818. pp. 272-276.

 4. Čiukšys, D. , Čaplinskas, A. Ontologijų panaudojimo ypatumai kuriant moderniąsias informacines sistemas. Paskelbta Informacijos mokslai, 26, 2003, ISSN 1392-0561. pp. 94-97.

 5. Dzemydienė, D. (2003). Komponentinės žinių valdymo sistemos architektūrinių sprendimų analizė. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas26, 98-103.

 6. Gasperovič, J. , Čaplinskas,A. (2003). Lyginamosios analizės metodai informatikoje. Lietuvos matem. Rink. . 43(spec. nr.), 223-227.

 7. Gasperovič, J., Čaplinskas, A.: Informacinių sistemų specifikavimo kalbų lyginamosios analizės metodai. Paskelbta: Informacijos mokslai. 26, ISSN 1392-0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2003, pp. 104-107.

 8. Kligienė, N., Paliulionis, V.:Lokalizuotosios paslaugos ir geografinės informacijos sistemos. Paskelbta: Informacijos mokslai, 26, 2003, Vilnius: Vilniaus universitetas, ISSN 1392-0561. pp. 123-128.

 9. Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (2003). Žinių valdymas integruotoje verslo, informacinėje ir programų sistemoje. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 26, 141-146.

 10. Maskeliūnas, S.: Ontologijų naudojimas interneto technologijomis grindžiamoms paslaugoms intelektualizuoti. Paskelbta: Informacijos mokslai. 26, ISSN 1392-0561. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2003, pp. 154-159.

 11. Paliulionienė, L. (2003). Ontologijos teisinių dokumentų rengimo ir analizės sistemose. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universitetas, 26:176-179.

Publikacijos konferencijose

 1. Burinskiene,M., Dzemydiene,D. Rudzkiene,V. An Approach for Recognition of Significant Factors for Sustainable Development Strategies. In: H. Pranevicius, E. Zavadskas, and B. Rapp (Eds.), Proc. Of International Conference “Modelling and Simulation of Business Systems”. ISBN 9955-09-420-6. Kaunas University of Technology Press, “Technologija”. 2003, pp. 90-96.

 2. Jacobsen, K. Maskeliunas,S. Web service-based information system of water resource management. In: Jean Claude Rault (Eds.), ICSSEA 2003, 16th International Conference “Software & Systems Engineering and Their Applications”, proceedings. 5. ISSN 1637-5033. Centre pour la Maitrise des Systemes et du Logiciel, CNAM, Paris, France, 2003, pp. 1/10-10/10.

 3. Čaplinskas, A. An Ontology-based Approach to Enterprise Engineering. Computer Science Reports, 14/03, ISSN 1437-7969, BTU Cottbus, 2003, pp. 22-30

 4. Dzemydiene,D. , Naujikiene, R. Structural Analysis of Legal Environment Protection Information in the Estimation of Pollution Factors. In: H. Pranevicius, E. Zavadskas, and B. Rapp (Eds.), Proc. of International Conference “Modelling and Simulation of Business Systems”. ISBN 9955-09-420-6. Kaunas University of Technology Press. “Technologija”. 2003, pp. 324- 328.

Kitos publikacijos

 1. Baskas, A.. Mokymasis IT amžiuje. Informacinės technologijos 2003. Teorija, praktika, inovacijos medžiaga. Alytaus kolegija. 2003, pp. 20-21.

 2. Baskas,A. Dirbtinio proto įtaka mokymui // Kompiuterininkų dienos – 2003. 11-osios mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai. UDK 004 (474.5) (06), Vilnius, 2003, pp. 285-291

 3. Baskas,A. Elektroninio mokymosi iššūkiai mokymui. Tarptautinės konferencijos TELDA’ 03 Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje. ISBN 9955-09-421-4. Kaunas: KTU, 2003, pp. 129-131.

 4. Giedrimas,V. Komponento modelis struktūrinės programų sintezės kontekste. Informacijos mokslai. 26, 2003, ISSN 1392-0561. pp. 246-250.

 5. Baskas, A.: IT lygiai mokyme ir OECD patarimai. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003, pp. IV-1 - IV-4. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 6. Dzemydienė, D. (2003). Informacinių valdymo sistemų intelektualizavimo metodai. Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, XIV-5 - XIV-10. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 7. Dzemydienė, D., Rudzkienė, V. (2003). Lietuvos ir ES šalių informacinių technologijų plėtros rodiklių daugiamatė analizė ir prognozė. Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, XIV-11 - XIV-17. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 8. Gasperovič, J., Čaplinskas, A.: Informacinių sistemų specifikavimo kalbų kokybės vertinimo problema. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003, pp. VI-1 - VI-10. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 9. Lupeikienė, A., Vasilecas, O.: Mobilių informacinių sistemų kūrimo ypatumai. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003, pp. VI-23 - VI-28. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 10. Lupeikienė, A.: Agentinių technologijų panaudojimo reikalavimai kuriant komponentines verslo, informacines ir programų sistemas. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003, pp. VI-16 - VI-22. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 11. Maskeliūnas, S.: Ontologijų panaudojimas verslo ir informacinėms sistemoms intelektualizuoti. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga.. ISBN 9955-09-335-8 Kaunas: Technologija, 2003, p. III-9 - III-15 (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 12. Maskeliūnas, S.: Modernių informacinių sistemų ontologijos ir paslaugų reikalavimų formulavimas. Paskelbta: Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-335-8. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003, pp. III-1 - III-8. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019