APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2002 METAI

Žurnalinės publikacijos

 1. Čaplinskas, A. (2002). Curricula engineering: application of systems engineering methods to the development of university curricula. In: Information technology and control, Vol. 1(22), p. 53-58.

 2. Dzemydienė, D., Rudzkienė, V. (2002). Multiple Regression Analysis of Crime Pattern Warehouse for Decision Support. In: Lecture Notes in Computer Science. 2453. Database and Expert systems Applications. Hameurlain, A., Cicchetti, R., Traunmuller, R. (Eds.). Springer, p. 249-258.

Kiti mokslo straipsniai

 1. Baskas, A.: Dirbtinio intelekto iššūkiai mokymui. Paskelbta: Lietuvos matematikos rinkinys., 42, spec. nr, 2002, ISSN 0132-2818. Vilnius: MII, pp. 209-213.

 2. Baskas, A.: Informatikos pasiekimų įtaka mokymui. Paskelbta: Informacijos mokslai. 23, ISSN 1392-0561, Vilnius, 2002, pp. 51-55.

 3. Čaplinskas, A., Vasilecas, O.: Modern curriculum in information systems: a case study. In: Information technology and control, 1(22), 2002, ISSN 1392 - 124X, pp. 59-63

 4. Dzemydienė, D., Naujikienė, R., Čaplinskienė, M.: Aplinkos apsaugos teisinės informacijos struktūra įvertinant taršos faktoriu. Paskelbta: Mokslo darbai. Jurisprudencija. 33/23. Vilnius. LTU leidykla. 2002, ISSN 1392-6195, p.-12.

Publikacijos konferencijose

 1. Caplinskas, A., Lupeikiene, A., Vasilecas, O. (2002). A Framework to Analyse and Evaluate Information Systems Specification Languages. In: Manolopoulos, Y., Navrat, P. (eds.). Advances in Databases and Information Systems. 6th East European Conference, ADBIS 2002, Bratislava, Slovakia, September 2002, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, 2435, Springer, p. 248-262.

 2. Čaplinskas, A., Vasilecas, O. (2002). MOCURIS - modern curriculum in information systems at master level. In: Stanislaw Wrycza (ed.). ECIS 2002. Information Systems and the Future of the Digital Economy. Proc. of the Xth European Conference on Information Systems, Gdansk, Poland, 6-8 June, 2002, 1, Wydawnictwo uniwersitetu Gdanskiego, 2002, ISBN 83-7326-077-3 (Vol. 1-2), pp. 184-193

 3. Caplinskas, A.; Lupeikiene, A.; Vasilecas, O. Shared Conceptualisation of Business Systems, Information Systems and Supporting Software. In: H.-M. Haav, A. Kalja (eds.). Databases and Information Systems II. Fifth International Baltic Conference "BalticDB&IS'2002", Tallinn, Estonia, June 3-6, 2002, Selected Papers, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 109-120.

 4. Caplinskas, A.; Lupeikiene, A.; Vasilecas, O. Unified Enterprise Engineering Environment: Ontological Point of View. In: H.-M. Haav, A. Kalja (eds.). Databases and Information Systems. Proc. of the Fifth International Baltic Conference "BalticDB&IS'2002", Tallinn, June 3-6, 2002, 1, Tallinn, 2002, 39-50.

 5. Dzemydienė, D., Kažemikaitienė E., Petrauskas, R.: Knowledge Representation in Advisory Information System of Crime Investigation Domain. In: H.-M.Haav, A.Kalja (Eds.). Databases and Information Systems II. Fifth International Baltic Conference. "BalticDB&IS'2002", Tallinn, Estonia, June 3-6, 2002, Selected Papers, Dordrecht/Boston/ London: Kluwer Academic Publishers, ISBN 1-4020-1038-9, pp.135-147.

 6. Dzemydienė, D., Kažemikaitienė, E., Petrauskas, R.: Unified Approach of Developing Advisory Information System in Crime Investigation. In. H.-M.Haav, A.Kalja (Eds.). Databases and Information Systems. Proceedings of the Fifth International Baltic Conference. "BalticDB&IS'2002", 2. 2002, Tallinn. pp. 105-118.

Kitos publikacijos

 1. Baskas, A.: Iššūkiai mokymui ir informacinių sistemų mokymo turinys. Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). ISBN 9955-09-119-3, Kaunas: Technologija. 2002, pp. 81-84. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 2. Čaplinskas, A., Vasilecas, O.Modernios informacinės sistemos ir jų studijos. Paskelbta: Informacinės technologijos kariuomenėje, Mokslinių seminarų medžiaga. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akadenija, Vilnius, 2002, ISBN 9955-423-14-5, pp. 52-60

 3. Čaplinskas, A. Informatiko profesionalizmas ir kompiuterinė etika: dėstymo problemos. Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). ISBN 9955-09-119-3, Kaunas: Technologija. 2002, pp. 116-120. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 4. Čaplinskas, A., Mockevičius, R. Sistemų inžinerijos ir informacinių technologijų vaidmuo Lietuvos Teisėkūros procese. Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). ISBN 9955-09-119-3, Kaunas: Technologija. 2002, pp. 367-376. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 5. Čaplinskas, A., Lupeikienė, A.. Verslo, informacinių ir programų sistemų projektavimo intelektualizuoto repozitorijaus architektūra. Informacinės technologijos 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2002, 157-162. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 6. Dzemydienė, D. (2002). Informacinių sistemų projektavimo alternatyvų formavimas sprendimų priėmimo sistemoje. Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). Kaunas: Technologija, 127-131.

 7. Maskeliūnas, S.: Ontologijų panaudojimas projekto repozitorijui intelektualizuoti. Paskelbta: Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). ISBN 9955-09-119-3, Kaunas: Technologija. 2002, pp. 382-388. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 8. Paliulionis, V. GIS duomenų semantikos modeliavimas. Paskelbta: Informacinės technologijos' 2002. Konferencijos pranešimų medžiaga. R. Šeinauskas (sudarytojas). Kaunas: Technologija. 2002, pp. 193-200. (Ir CD „XXI Amžiaus informacinės technologijos“. ISBN 9955-09-336-6. Kaunas: KTU, 2003).

 9. Bigelis, Z., Maskeliunas, S. Telework Ontology: needs and solutions. In: E.Zvirblis, D.Juknys, A.Beriozko, J.Bonnin (eds.). Proceedings of International TELEBALT Conference "Teleworking for Business, Education, Research and e-Commerce", Vilnius, Lithuania, 21-22 October 2002. ISBN 9955-9612-0-1. Vilnius: Infobalt Centras,2002, pp. 295-298.

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019