APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2000 METAI

Disertacijos

 1. Paliulionis, V.: Intelektualizuotų išskirstytų geografinės informacijos sistemų realizavimo metodai. Daktaro disertacija. Fiziniai mokslai, informatika (09P). Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 2000.

Žurnalinės publikacijos

 1. Čaplinskas, A. (1999). Informacinė visuomenė, dirbtinis intelektas ir Teisė. Paskelbta: Jurisprudencija. Mokslo darbai, Lietuvos Teisės akademija, Vilnius, Vol. 14, No. 6, p. 73-85.

 2. Čaplinskas, A., Dapšys, A., Poškevičius, V., Misiūnas, J. (2000). Kriminalinių bausmių sistemos darna ir sankcijų optimizavimas kaip baudžiamosios politikos veiksmingumo prielaidos. Teisė, Mokslo darbai, Vilniaus universiteto leidykla, Vol. 37, p. 7-15.

 3. Čaplinskas, A., Poškevičius, V., Misiūnas, J. (2000). Kai kurios baudžiamosios Teisės ontologijos problemos. Paskelbta: Jurisprudencija, Mokslo darbai, Lietuvos Teisės akademija, Vilnius, Vol. 16, No. 8 , p. 118-131.

 4. Maskeliūnas, S. (2000). Ontological engineering: common approaches and visualisation capabilities. In: Informatica, Vol. 11, No. 1, p. 41-48.

 5. Paliulionienė, L. (2000). Kompiuterinis teisinių samprotavimų modeliavimas. Jurisprudencija, Mokslo darbai, Lietuvos Teisės akademija, Vilnius, Vol. 16, No. 8, p. 132-148.

 6. Paliulionis, V. (2000). Intelligent GIS: Architectural Issues and Implementation Methods. In: Informatica, Vol. 11, No. 3, p. 269-279.

 7. Sinkevičiūtė, S. (2000). Darnos problemos teisinių aktų rengimo ir analizės sistemose. Jurisprudencija, Mokslo darbai, Lietuvos Teisės akademija, Vilnius, Vol. 16, No. 8, p. 149-157.

Publikacijos konferencijose

 1. Dzemydienė, D.: Conceptual Architecture for Dynamic Domain Representation. In: Tarptautinės konferencijos MMA'99 darbai. Vilnius, 1999m. gegužės mėn. 28-30d., Mathematical Modelling and Analysis. 5, Vilnius, Technika, 2000, pp. 55-66.

Kitos publikacijos

 1. Baskas, A.: Standartai ir informacijų technologijos valdymo reformos įstatymas. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'2000", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 257-262.

 2. Čaplinskas, A., Globienė, J.: Duomenų architektūrų lyginimo metodikos principai. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'2000", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 333-336.

 3. Čaplinskas, A., Talius, T. Programų sistemų projektavimo strategijų vertinimo metodikos principai. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'2000", Konferencijos pranešimų medžiaga(Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 276-279.

 4. Dzemydienė, D. (2000). A Basis for Evaluation Environmental Pollution Characteristics. In: Čaplinskas, A. (Ed.). Databases&Information Systems. Proceedings of the 4th IEEE International Baltic Workshop. Vilnius, Lithuania, May 1-5, 2000, Vilnius: Technika, 2:23-34.

 5. Dzemydienė, D. Ekspertinių žinių įgijimo metodai sprendimų priėmimo sistemose. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'2000", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 211-217.

 6. Maskeliūnas, S. Loginio programavimo priemonių naudojimo darbui su duomenų bazėse saugoma informacija apžvalga. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos'2000", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 203-210.

 7. Paliulionis, V. Architecture of an Intelligent GIS. In: Databases&Information Systems. Proceedings of the 4th IEEE International Baltic Workshop. 2. Edited by Albertas Čaplinskas. (Vilnius, Lithuania, May 1-5, 2000), Vilnius, "Technika", 2000, pp.193-198.

 8. Vasilecas, O., Lupeikienė, A. Intelektualiųjų informacinių sistemų įtaka verslo procesams. Paskelbta: "Lietuvos mokslas ir pramonė - Informacinės technologijos '2000", Konferencijos pranešimų medžiaga (Kaunas, 2000m. vasario mėn. 2-3 d.), Sudarytojas B. Paradauskas, Kauno technologijos universitetas, "Technologija", Kaunas, 2000, pp. 347-352.

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019