APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

1998 METAI

Knygos

 1. Čaplinskas, A.: Programų sistemų inžinerijos pagrindai. II dalis. Matematikos ir informatikos institutas, "Mokslo aidai", Vilnius, 1998, 276 p.

Žurnalinės publikacijos

 1. Čaplinskas, A. (1998). Guest editorial: Special Issue on Programming Theory, Information System Engineering, Software Engineering, and Artificial Intelligence. In: Informatica,9, 1998, pp. 3-4.

 2. Čaplinskas, A. (1998). AI Paradigms. In: Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 9, No. 6, p. 8.

 3. Čyras, V.: Data dependence in nested loops in the structural blanks approach to programming with recurrences. In: Informatica, 9(1), 21-50.

Publikacijos konferencijose

 1. Čaplinskas, A., Vasilecas, O. (1998). Jānis Bārzdinš (Ed.). Registers and Register - Based Information Systems. In: Proc. of the Third Intern. Baltic Workshop "BalticDB&IS'98", Databases and Information Systems, April 15-17, Riga, Latvia, Vol. 1, p. 12-23.

 2. Maskeliūnas, S.: Workflow Automation with Lotus Notes for the Govern montal Administrative Information System. In: Proc. of the Third Intern. Baltic Workshop "BalticDB&IS'98", Riga, april 15-17, 1998, Databases and Information Systems, Volume 2, Jānis Bārzdinš (Ed.), Riga, Latvia, 1998, pp. 64-75.

 3. Pranevichius, H. and Dzemydienė, D.: Integration of Aggregate Approach in Knowledge Representation in the Multi-modal Transport Evoluation. In: Proc. of the Third Intern. Baltic Workshop "BalticDB&IS'98", Riga, april 15-17, 1998, Databases and Information Systems, 1, Jānis Bārzdinš (Ed.), Riga, Latvia, 1998, pp. 139-151

 4. Pranevičius, H., Kojelis, E., Budnikas, G., Pilkauskas, V., Dzemydienė, D., Misevičienė, R.: Development of Transport Information Infrastrukture. In: Proc. of the IFORS SPC8 "Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems", Kaunas, Lithuania, september 10-12, 1998, Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems, Pranevicius, H., Rapp, B. (Eds.), Kaunas University of Technology Press, Technologija, 1998, pp. 163-164.

Kitos publikacijos

 1. Čaplinskas, A., Dapšys, A., Misiūnas, J., Poškevičius, V.: Subalansuotos sankcijų sistemos sudarymo problemos naujajame baudžiamojo kodekso projekte. Paskelbta: Tarptautinio projekto "Mirties bausmė - bausmė visuomenei" seminaro, skirto visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 50-mečiui medžiaga, Vilnius, 1998m. sausio 30d.

 2. Čaplinskas, A., Vasilecas, O.: Kompiuterizuoti registrai ir jų vaidmuo informacinių sistemų inžinerijoje. Paskelbta: Konferencijos "Informacinės technologijos'98" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1998m. sausio mėn. 28-29 d., Technologija, Kaunas, pp. 7-13.

 3. Čaplinskas, A. (1998). Methodologies of Design. Methodology of Comparative Analysis Discussion. In: Autumn Seminar-School "Technologies of Information Systems Development", November, Vilnius.

 4. Dzemydienė, D.: Decision support system for transport management. In: Proc. of the IFORS SPC8 "Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems", Kaunas, Lithuania, september 10-12, 1998, Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems, H.Pranevicius, B.Rapp (Eds.), Kaunas University of Technology Press, Technologija, 1998, pp. 188-193

 5. Dzemydienė, D.: Knowledge acquisition and representation aspects of decision support systems in dynamic environment. Paskelbta: Konferencijos "Informacinės technologijos'98" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1998m. sausio mėn. 28-29 d., Technologija, Kaunas, pp. 294-300.

 6. Maskeliūnas, S., Jaliniauskas, A.: Lotus Notes Tool for Interdepartmental Work Groups of Legislative Drafting. In: Proc. of the IFORS SPC8 "Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems", Kaunas, Lithuania, september 10-12, 1998, Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems, H.Pranevicius, B.Rapp (Eds.), Kaunas University of Technology Press, Technologija, 1998, pp. 135-140.

 7. Paliulionienė, L.: Loginis išvedimas ir teisinių žinių bazių integravimas: pagrindiniai algoritmai. Paskelbta: Lietuvos matematikų draugijos XXXIX konferencijos darbai, Kaunas, 1998m birželio mėn. 18-19d, Technika, Vilnius, 1998, pp. 199-205.

 8. Paliulionis, V.: A Method for Integrating GIS and Expert Systems. In: Proc. of the IFORS SPC8 "Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems", Kaunas, Lithuania, september 10-12, 1998, Organisational Structures, Management, Simulation of Business Sectors and Systems, H.Pranevicius, B.Rapp (Eds.), Kaunas University of Technology Press, Technologija, 1998, pp. 211-213.

 9. Paliulionis, V.: GIS ir ekspertinės sistemos integravimas. Paskelbta: Konferencijos "Informacinės technologijos'98" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1998m. sausio mėn. 28-29 d., Technologija, Kaunas, pp. 226-230.

 10. Sinkevičiūtė, S.: Teisinių žinių bazių darnos problema. Paskelbta: Konferencijos "Informacinės technologijos'98" pranešimų medžiaga, Kaunas, 1998m. sausio mėn. 28-29d., Kaunas, Technologija, pp. 44-49.

 11. Sinkevičiūtė, S.: Teisinių žinių bazių neprieštaringumo ir pilnumo tikrinimas. Paskelbta: Lietuvos matematikų draugijos XXXIX konferencijos darbai, Kaunas, 1998m. birželio mėn., 18-19d., Technika, Vilnius, 1998, pp. 206-211.

Profesinės publikacijos

 1. Baskas, A.: Kompiuterių chaoso terapija. Paskelbta: Info balt. LAIKAS, 3, 1998, pp. 10-11

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019