APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

1995 METAI

Disertacijos

 1. Dzemydienė, D. E-tinklų taikymas sprendimus palaikančių informacinių sistemų probleminės srities koncepcinio modelio sudarymui. Daktaro disertacija. Informatika (4D). Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 1995.

Žurnalinės publikacijos

 1. Čaplinskas, A. (1995). Guest editorial: special issue on information systems and software systems engineering. Informatica, Vol. 6, No. 4, p. 383-385.

 2. Čyras, V., Haveraaen, M. (1995). Modular programming of recurrencies: a comparison of two approaches. Informatica. Vol. 6, No. 4, p. 397-444.

 3. Lupeikienė, A. (1995). The role of analogy in reuse. Informatica, Vol. 6, No. 4, p. 483-496.

 4. Maskeliunas, S. (1995). Extension of a rule-based system applicability. Informatica, Vol. 6, No. 2, p. 181-192.

Publikacijos konferencijose

 1. Čaplinskas, A. (1995). Apie informatikos mokslą ir jo vietą mokslų sistemoje. Lietuvos matematikų draugijos XXXVI konferencijos darbai, Vilnius, p. 41-53

 2. Čaplinskas, A., Paliulionienė, L., Sinkevičiūtė, S. (1995). Project NEMESIS: Knowledge-Based Aspects in Law Engineering Systems. In: Norman Revell, A Min Tjoa (Eds.). Database and Expert Systems Applications (DEXA'95). 6th International Conference London, United Kingdom, September 1995 Workshop Proceedings, p. 413-421.

 3. Čaplinskas, A., Paliulionienė, L., Sinkevičiūtė, S. (1995). Requirements for knowledge-based law engineering systems. In: Proceedings of the International Conference "Knowledge - Dialog - Solution'95", Yalta, Ukraina, p. 40-46.

 4. Dzemydienė, D. (1995). Conceptual modelling of dynamic application domains using extended E-nets. In: Proceedings of the 3rd Baltic Summer School on Information Technology and Systems Engineering, Kaunas, p. 19-24

 5. Dzemydienė, D. (1995). Representation of dynamic environment in a decision support system. In: Proceedings of the International Conference "Knowledge - Dialogue - Solution'95", Yalta, Ukraina, p. 52-57.

 6. Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (1995). Systemų analizės įtaka organizacijos valdymui. Paskelbta: Tarptautinės konferencijos "Verslas ir vadyba'95" darbai, 1, Vilnius, p. 314-324.

 7. Lupeikienė, A., Vasilecas, O. (1995). Analogijos panaudojimas organizacijos informacinės systemos kūrime. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'95" pranešimų medžiaga", Kaunas, p. 184-190.

 8. Maskeliunas, S. (1995). Extension of a Rule-Based System Usability. In: B.Dahlbom, F.Kammerer, F.Ljungberg, J.Stage, C.Sorensen (eds.). Proceedings of the 18th Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS 18 "Design in Context", Part II (Series: Gothenburg studies in Informatics - 7). Göteborg, Sweden: School of Economics and Commercial Law, Göteborg University, p. 465-478.

 9. Maskeliūnas, S. (1995). The structuring technique for rule bases. In: The 3rd Baltic Summer School on Information Technology and Systems Engineering, Kaunas, p. 36-38.

Kitos publikacijos

 1. Čaplinskas, A., Lupeikienė, A., Markevičius, R., Vasilecas, O. (1995). Apie universitetų kompiuterinių informacinių sistemų kūrimo principus. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'95" pranešimų medžiaga, Kaunas, p. 278-286.

 2. Čaplinskas, A., Buitkus, A. (1995). Lietuvos informacinės infrastruktūros kūrimo principai. Konferencijos "Lietuvos mokslas ir pramonė" pranešimų medžiaga. 1 knyga, Kaunas, Technologijos universitetas, p. 7-14 .

 3. Čaplinskas, A., Misiūnas, J., Poškevičius, V. (1995). Kompiuterizuota sankcijų intervalo projektavimo metodika. Nusikalstamumo prevencija ir baudžiamoji politika pereinant į rinkos ekonomiką VII Baltijos šalių kriminologų simpoziumo darbai, Teisės institutas, Villnius, p. 128-133.

 4. Čaplinskas, A., Lupeikienė, A., Markevičius, R., Vasilecas, O. (1995). Universitetų informacinių sistemų integravimas į nacionalines informacines infrastruktūras. "Kompiuterininkų dienos'95". Konferencijos medžiaga, Vilnius, p. 40-44.

 5. Čaplinskas, A., Paliulionienė, L., Sinkevičiūtė, S. (1995). Knowledge-based law engineering systems: principles and architecture. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'95" pranešimų medžiaga, Kaunas, p. 177-183.

 6. Čaplinskas, A., Poškevičius, V. (1995). Teisėdaros tradicijos ir šiuolaikinė Teisės technika. Tarptautinės konferencijos "Lietuvos Teisės kūrimo principai" medžiaga . Lietuvos teisininkų draugija, Vilnius, p. 35-39.

 7. Maskeliūnas, S. (1995). Loginio programavimo interpretavimo būdai. "Kompiuterininkų dienos'95". Konferencijos medžiaga, Vilnius, p. 81-83.

 8. Maskeliūnas, S. (1995). Produkcinių taisyklių bazės struktūrizavimas. "Kompiuterininkų dienos'95". Konferencijos medžiaga. Vilnius, p. 84-86.

 9. Maskeliūnas, S. (1995). Rekursijos atvaizdavimas Paskalyje, naudojant rodykles. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'95" pranešimų medžiaga, Kaunas, p. 139-148.

 10. Paliulionis, V. (1995). Apie vieną judančių objektų vaizdavimo būdą geografinėse informacijos sistemose. Lietuvos mokslas ir pramonė. Konferencijos "Informacinės technologijos'95" pranešimų medžiaga, Kaunas, p. 247-254.

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019