Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAI VERSLUI IR SOCIALINIAMS PROCESAMS
LOTD - 2010
2010 metų spalio 1 d., Vilnius


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimas versle ir socialinėse sistemose;
 Kompleksinės socialinės sistemos;
 Tinklų modeliavas ir simuliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi

Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos ir taikymo temomis.

Rengiačios institucijos
Konferenciją rengia:
  Lietuvos operacijų tyrimo draugijas (LOTD)
  Matematikos ir informatikos institutas (MII)
  Mykolo Riomerio universitetas (MRU)
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Rengiančios institucijos
 
Konferenciją rengia:
- Lietuvos operacijų tyrimo draugija (LOTD)
- Matematikos ir informatikos institutas (MII)
- Mykolo Riomerio universitetas (MRU)
- Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
- Europos darbo grupė "OT darniajam vystymuisi ir statybai"
 
   
   
Programinis komitetas:
 
1)      Prof. Antanas Buračas (MRU)
2)      Doc. Vitalijus Denisovas (KU)
3)      Prof. Gintautas Dzemyda (MII)
4)      Prof. Dr. Saulius Norvaišas (MRU)
5)      Prof. Henrikas Pranevičius (KTU)
6)      Prof. Stasys Puškorius (MRU)
7)      Prof. Leonidas Sakalauskas (MII)
8)      Prof. Gediminas Stepanauskas (VU)
9)      Prof. Edmundas Zavadskas (VGTU)
10)      Prof. Antanas Žilinskas (MII)
 
 
Organizacinis komitetas:
 
1)      Dalė Dzemydienė (MRU)
2)      Virginijus Marcinkevièius (MII)
3)      Olga Kurasova (MII)
4)      Leonidas Sakalauskas (MII) - pirmininkas
5)      Jonas Tamaliūnas (VU)
6)      Julius Žilinskas (MII)