Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAS IR TAIKYMAI
LOTD - 2007
2007 metų gegužės 18 d., Vilnius


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi

Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos ir taikymo temomis.

Rengiančios institucijos
Konferenciją rengia:
  Lietuvos operacijų tyrimo draugijas (LOTD)
  Matematikos ir informatikos institutas (MII)
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Maloniai kviečiame šių metų gegužės 18 d. dalyvauti Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje "Operacijų tyrimas ir taikymai".
Konferencijoje taip pat kviečiami dalyvauti pranešimų bei straipsnių bendraautoriai, kurie nebūtinai yra jaunieji mokslininkai arba doktorantai, o taip pat visi, besidomintys operacijų tyrimų teorija bei taikymais.

Konferencijos programa

9:00-9:10 Atidarymas

1. Optimizavimo metodai ir jų taikymas

 9:10-9:30 Rasa KARBAUSKAITĖ, Gintautas DZEMYDA, Olga KURASOVA,
Matematikos ir informatikos institutas
Optimalus kaimynų skaičiaus parinkimas lokaliai tiesinio atvaizdavimo (LLE) algoritme

9:30-9:50 Lina PUPEIKIENĖ a, Denis STRUKOV b 
a Matematikos ir informatikos institutas, b Vilniaus Gedimino technikos universitetas
New school schedule optimization program

9:50-10:10 Remigijus PAULAVIČIUS,
Vilniaus pedagoginis universitetas, Matematikos ir informatikos institutas
Įvairių normų ir jas atitinkančių Lipšitco konstantų junginio panaudojimas globaliai optimizacijai daugiamačiu atveju

10:10-10:30 Kęstutis ŽILINSKAS, Leonidas SAKALAUSKAS,
Šiaulių universitetas, Informatikos katedra
Stochastic Linear Programming by Decomposition Method

10:30-10:50 Aušra MACKUTĖ-VARONECKIENĖ a, Antanas ŽILINSKAS a, b
a Vytauto Didžiojo universitetas, b Matematikos ir informatikos institutas
Parametric Optimization of Optimal Control in a Problem of Biotechnology

10:50-11:20 Pertrauka

2. Optimizavimo metodai ir lygiagretūs skaičiavimai

11:20-11:40 Audrius VARONECKAS a, Antanas ŽILINSKAS a, b, Julius ŽILINSKAS b
Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas
Parallel Genetic Algorithm for Multidimensional Scaling Using Grid Computing

11:40-12:00 Aleksandr IGUMENOV,
Vilniaus pedagoginis universitetas
Lygiagrečių skaičiavimų tyrimas kompiuterių tinkluose

12:00-12:20 Ernestas FILATOVAS
Matematikos ir informatikos institutas
Sprendimų priėmimo tyrimas lygiagretinant daugiakriterinius optimizavimo uždavinius

12:20-12:40 Vaida BARTKUTĖ,
Matematikos ir informatikos institutas
Skaičiuojamųjų stochastinių Markovo algoritmų tyrimas, taikant lygiagrečiųjų skaičiavimų metodus

12:40-13:00 Ingrida RADZIUKYNIENĖ, Antanas ŽILINSKAS
Vytauto Didžiojo universitetas
Optimizacijos metodų taikymas portfelio parinkimo uždaviniuose

13:00-14:00 Pietų pertrauka

3. Metaheuristika ir duomenų gavyba

14:00-14:20 Vytautas PUTNA
Matematikos ir informatikos institutas
Special digital image processing methods comparison

14:20-14:40 Julius ŽILINSKAS,
Matematikos ir informatikos institutas
Coping with Symmetries of Data in Multidimensional Scaling

14:40-15:00 Povilas TREIGYS,
Matematikos ir informatikos institutas
Neural network as ophthalmologic disease classificator

15:00-15:20 Jolita BERNATAVIČIENĖ, Virginijus MARCINKEVIČIUS,
Matematikos ir informatikos institutas
Didelių duomenų aibių vizualizavimas diagonaliniu mažoravimo algoritmu (DMA)

4. Lošimų teorija ir matematinė ekonomika

15:20-15:40 Mantas VALUŽIS,
Vilniaus universitetas
On the probabilities of correlated default in structural approach of credit risk

15:40-16:00 Algirdas KRIVKA,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Lošimų teorijos taikymas pusiausvyrai duopolinės rinkos modeliuose nustatyti

16:00-16:30 Pertrauka

5. Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterių tinklų analizė ir modeliavimas

16:30-16:50 Tomas KRILAVIČIUS,
Vytauto Didžiojo universitetas
Application of Model Checking for Scheduling: an Example

16:50-17:10 Sergėjus IVANIKOVAS,
Matematikos ir informatikos institutas
Evaluation of the Hyper-Threading Technology for Heat Conduction-Type Problems

17:10-17:30 Tatjana GRIC, Liudmila NIKELSON, Steponas AŠMONTAS,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas
Computer algorithm for electrodynamical analyses of open dielectric and metamaterial hollow-core cylindrical waveguides

6. Sprendimų priėmimo analizė ir metodai

17:30-17:50 Rasa UŽPALYTĖ-VITKŪNIENĖ,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Naujos viešojo transporto rūšies įvedimo poveikis keleivių srautų pasiskirstymui

17:50-18:10 Darius KALIBATAS,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Darbo vietos mikroklimato daugiatikslis vertinimas taikant MOORA metodą

18:10-18:30 Jurgis ZAGORSKAS,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Sustainable City Form and Structure – Defining and Evaluating