Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAS IR TAIKYMAI
LOTD -2006
2006 metų gegužės 26 d., Vilnius


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi

Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos ir taikymo temomis.

Rengiančios institucijos
Konferenciją rengia:
  Lietuvos operacijų tyrimo draugijas (LOTD)
  Matematikos ir informatikos institutas (MII)
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Rengiančios institucijos
 
Konferenciją rengia:
- Lietuvos operacijų tyrimo draugija (LOTD)
- Matematikos ir informatikos institutas (MII)
- Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
 
Programinis komitetas:
 
1)      Prof. Algimantas Aksomaitis (KTU)
2)      Doc. Pranas Vaitkus (VU)
3)      Doc. Vitalijus Denisovas (KU)
4)      Prof. Gintautas Dzemyda (MII)
5)      Prof. Genadijus Kulvietis (VGTU)
6)      Prof. Henrikas Pranevičius (KTU)
7)      Prof. Stasys Puškorius (M. Riomerio universitetas)
8)      Doc. Ramutis Rindzevičius
9)      Prof. Leonidas Sakalauskas (MII)
10)    Prof. Rimantas Šeinauskas (KTU)
11)    Prof. Edmundas Zavadskas (VGTU) - pirmininkas
12)    Prof. Antanas Žilinskas (MII)
 
 
Organizacinis komitetas:
 
1)      Vaida Bartkute (MII)
2)      Dalia Baziukaitė (KU)
3)      Jolita Bernatavičienė (MII)
4)      Dalė Dzemydienė (M.Riomerio universitetas)
5)      Gražvydas Felinskas (ŠU)
6)      Virginijus Marcinkevičius (MII)
7)      Audrius Kabašinskas (KTU)
8)      Natalija Lepkova (VGTU)
9)      Živilė Petravičiutė (VGTU)
10)    Olga Kurasova (MII)
11)    Leonidas Sakalauskas (MII) - pirmininkas
12)    Jonas Šaparauskas (VGTU)
13)    Roma Šiugzdaite (MII)
14)    Laura Šaltytė (KU)
15)    Jonas Tamaliūnas (VU)
16)    Julius Žilinskas (MII)