Vilniaus katedra
EURO darbo grupės
„Daugiakriteriniai sprendimai“
52-asis pasitarimas

„Daugiakriteriniai sprendimai nacionalinėje infrastruktūroje“

2000 m. spalio 5-6 d.
VILNIUS, LIETUVA

Angliškai
Prancūziškai
Į pradinį puslapį

2000 metų spalio 5-6 d.d. Vilniuje rengiamas Europos operacijų tyrimo sąjungų asociacija (EURO) darbo grupės „Daugiakriteriniai sprendimai“ 52-asis pasitarimas. Pasitarimo tema - "Daugiakriteriniai sprendimai nacionalinėje infrastruktūroje".

Pasitarimas rengiamas Baltijos operacijų tyrimų sąjungos (BaltOTS) iniciatyva. Pasitarimą organizuoja Matematikos ir informatikos institutas bei Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Pasitarimą remia Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Šis renginys yra pirmasis EURO darbo grupės pasitarimas, surengtas Baltijos ir buvusios Sovietų Sąjungos šalyse.


Puslapio turinys

 • Organizacinis komitetas
 • Ryšys su organizatoriais
 • Apie EURO
 • Apie BaltOTS
 • Apie EURO darbo grupes
 • Apie grupę „Daugiakriteriniai sprendimai“
 • Detalesnę informaciją apie renginį rasite puslapiuose anglų ir prancūzų kalbomis.
  Į puslapio pradžią


  Organizacinis komitetas:
  Į puslapio turinį Į puslapio pradžią


  Ryšys su organizatoriais

  Papildomos informacijos prašome kreiptis adresu:

  Į puslapio turinį Į puslapio pradžią


  Europos operacijų tyrimo sąjungų asociacija (EURO)

  Europos Operacijų tyrimo sąjungų asociacija jungia nacionalines operacijų tyrimo sąjungas ir yra Tarptautinės operacijų tyrimo sąjungų asociacijos (IFORS) dalis. Svarbiausias asociacijos tikslas yra plėtoti operacijų tyrimus Europoje, siekiant konkuruoti su JAV ir Tolimųjų Rytų Azijos šalimis informacinių tecnologijų plėtros srityse. Daugiau informacijos apie EURO ir jos tikslus galima rasti tinklalapyje http://www.ulb.ac.be/euro/euro_welcome.html.
  Į puslapio turinį Į puslapio pradžią


  Baltijos operacijų tyrimo sąjunga (BaltOTS)

  Šiuo metu EURO jungia 27 Europos šalių, o taip pat Izraelio bei Pietų Afrikos Operacijų tyrimo sąjungas. IŠ buvusių Sovietų Sąjungos respublikų tik Baltarusija įstojo į EURO. Kadangi EURO renginiai dažniausiai vyksta Vakarų Europos šalyse, veiklos plėtimo į Rytus problema yra aktuali visai EURO. Kita vertus, Lietuvos, kaip ir kitų Rytų Europos šalių, mokslininkų, dirbančių taikomosiose kompiuterių mokslo srityse, būklė stimuliuoja kontaktus su kolegomis, dirbančiais Vakaruose.

  1996 metų rugsėjo mėn. Rygoje vyko IFORS konferencija Baltijos šalims, kurioje nuspręsta įsteigti Baltijos Operacijų tyrimo sąjungą (Baltic Operation Research Society - BaltORS, angl.). Rygoje BaltOTS prezidentu buvo išrinktas prof. Arkadyj Borisov iš Rygos technikos universiteto. 1998 m. rugsėjo 10-12 speciali IFORS konferencija buvo surengta Kaune, kurios metu BaltOTS prezidentu tapo prof. H.Pranevičius. 2000 metų rugsėjo 8-9 Rygoje rengiama kita IFORS konferencija Baltijos šalims.

  BaltOTS Taryboje yra 6 nariai. Šiuo metu Taryboje Lietuvą atstovauja prof. Henrikas Pranevičius (Kauno Technologijos universitetas) ir dr. Leonidas Sakalauskas iš Matematikos ir informatikos instituto. Dr. L.Sakalauskas taip pat yra dviejų EURO grupių narys: "Daugiakriterinių sprendimų" (prezidentas prof. B.Rua, Paryžiaus universitetas) ir "Finansų modeliavimo" (prezidentas prof. J.Sproonk, Roterdamo universitetas).

  Į puslapio turinį Į puslapio pradžią


  EURO darbo grupės

  Svarbi EURO funkcionavimo forma yra veikla nuolat veikiančios darbo grupės, kurių dabar yra apie 20. Šios grupės yra savotiški tarptautiniai virtualūs institutai, jungiantys specialistus pagal interesų sritis: logistikos, daugiakriterinių sprendimų, finansų modeliavimo, bankų modeliavimo, operacijų tyrimo taikymo medicinoje ir pan. Kiekviena grupė turi savo darbo formas, stilių, tradicijas ir pan. Grupės vieną ar du kartus metuose rengia seminarus (Workshop) arba pasitarimus (Meeting), dažniausiai vis kitoje šalyje, taip pat spausdina straipsnių rinkinius, padeda keistis naujausia informacija, organizuoja specialistų grupes specialiems projektams realizuoti, talkina organizuojant recenzavimą bei disertacijų gynimą. Reikia pabrėžti, kad grupių pasitarimai ar seminarai nėra konferencijos įprastine to žodžio prasme. Tai yra daugiau nuolat veikiančio tarptautinio mokslininkų kolektyvo susitikimai, padedantys sekti tarptautinį mokslo lygį pasirinktoje interesų srityje ir telkti naujus grupės narius.

  Į puslapio turinį Į puslapio pradžią


  EURO darbo grupė „Daugiakriteriniai sprendimai“

  EURO darbo grupė "Daugiakriteriniai sprendimai" (EDG DS) yra viena seniausių ir aktyviausi EURO grupių, jungianti daugiau kaip 300 narių iš daugelio pasaulio šalių. EDG DS 1999 metų rudenį pažymėjo savo 25-ų metų veiklos jubiliejų, ir surengė Prancūzijoje, Serissy-la-Salle, savo jubiliejinį 50-ąjį koliokviumą.

  Grupės darbo kalbos: anglų, prancūzų.

  Grupės teorinių tyrimų kryptys:

  Praktinių taikymų kryptys:

  Grupės nariai gali siūlyti nagrinėti bet kurią temą, susijusią su daugiakriteriniais sprendimais, pvz., daugiakriterinis skeilingas ir pan.

  Grupės pasitarimai rengiami, vadovaujantis tradicijomis, susiklosčiusiomis per 25 veiklos metus. Grupę jungia daugiau kaip 300 narių, pasitarimuose dažniausiai dalyvauja apie 50-70 užsiregistravusių dalyvių. Pasitarimo pradžiai išleidžiamas pranešimų tezių rinkinys, tezes spausdina apie 40-50 pasitarimo dalyvių. Pasitarimo darbų leidinys spausdinamas, jei tam pritaria pakankamas pasitarimo dalyvių skaičius ir atsiranda, kas darbų leidinį išleidžia.

  Paprastai pasitarimas trunka dvi dienas: ketvirtadienį ir penktadienį, šeštadienis skiriamas ekskursijai ir pažinčiai su rengiančia pasitarimą šalimi (jei nėra sponsorių, dalyvių sąskaita), sekmadienį pasitarimo dalyviai išvyksta. Ketvirtadienio vakare įprasta rengti iškilmingą vakarienę. Dažniausiai organizatoriai randa sponsorius šiai vakarienei surengti, nors ji gali būti rengiama ir dalyvių sąskaita.

  Organizacinis mokestis pasitarimams rengti nerenkamas (taip patogiau dalyviams). Dalyviai atvyksta, išvyksta ir apsigyvena savo sąskaita. EURO gali apmokėti kai kurių kviestinių pranešėjų kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Renginio organizatoriai gali savo iniciatyva pasiūlyti papildomas priemones: suorganizuoti dalyvių maitinimą, apmokėti ekskursiją ir pan.

  Į puslapio turinį Į puslapio pradžią


  Atnaujinta 2000 m. gegužės 19 d.
  sakal@ktl.mii.lt