Lietuvos matematikos rinkinys

Lietuvos Matematikos Rinkinys
Lietuvos matematikų draugijos darbai, Serija B

Volume 59(2018)     MATEMATIKA

L. Mačėnaitė
Atvejo analizės metodo taikymas matematikos dėstyme
Liet. matem. rink. LMD darbai, ser. B, 59, 2018, 40–45

Abstract. Šiame straipsnyje pristatomas atvejo analizės metodas ir jo taikymas matematikos mokymosi procese.

Keywords: atvejo analizės metodas, matematika.