Mokslo ir studijų institucijų mokslinės, meninės ir su jomis susijusios kitos veiklos ataskaita
PO EKSPERTINIO VERTINIMO
Metai:

    Informuojame, kad fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių B kategorijos mokslo darbų vertinimo rezultatai nebus skelbiami, nes ne visi B kategorijos mokslo darbai įvertinti. Vertinimas, vadovaujantis "Mokslo ir studijų institucijų mokslinės ir meninės veiklos vertinimo metodika", buvo nutrauktas, kai įskaitomų B kategorijos mokslo darbų dalis sudarė 20% , 30% ar 40% A kategorijos taškų