Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga.

Kvietimas dalyvauti

ketvirtojoje tarptautinėje IEEE konferencijoje

"Duomenų bazės ir informacinės sistemos"

2000 m. gegužės 1-5 d., Vilniuje

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11

Tikslai. Rengiant konferenciją, greta mokslinių tikslų taip pat yra siekiama:

n sudaryti galimybes Baltijos šalių, visų pirma Lietuvos, profesionalams susipažinti su naujausiomis tendencijomis ir pasiekimais duomenų bazių bei informacinių sistemų srityje,

n aptarti informacinės visuomenės kūrimo procesų eigą ir perspektyvas Baltijos šalyse.

Renginiai. Greta konferencijos mokslinės programos numatyti šie praktiniai renginiai:

n apžvalginės paskaitos, skaitomos JAV ir Vokietijos mokslininkų (žr. renginio programą),

n diskusija apie informacinių sistemų kokybę Baltijos šalyse, rengiama JAV mokslininkų iniciatyva,

n vienos dienos profesionalų forumas, kuriame bus svarstomos aktualios praktinės problemos, visų pirma Baltijos šalių politika, kuriant informacinę visuomenę.

Kviečiame jus dalyvauti šiuose renginiuose.

Dalyvio mokestis. Dalyvio mokestis visiems konferencijos renginiams (apima nemokamus pietus ir dalyvavimą kultūrinėje programoje) yra 1000 Lt. Galima registruotis vien tik paskaitoms, arba vien tik forumui ir dikusijai. Dalyvio mokestis kiekvienam iš šių renginių yra 200 Lt. Galima įsigyti paskaitų skaidrių spausdintas kopijas. 1 kopijos kaina 40 Lt.

Lietuvos firmų reklama. Jūs galite:

n pateikti savo reklamini lapeli spausdinti konferencijos leidinyje (kaina 1000 Lt),

n reklamuoti renginio metu savo firmą bet kokia jums patogia forma (stendai, plakatai, trumpi pasisakymai ir pan., kaina 1000 Lt).

Mokėjimų tvarka. Norinčius dalyvauti renginiuose prašome registruotis bendra tvarka, dalyvio mokesčius prašome pervesti į vieną iš sąskaitų:

n a/s 523002009 LTB Sostines skyriuje, banko kodas 60111

n a/s 1142402 AB Vilniaus bankas Vilniaus Naujamescio filialas, banko kodas 260101730

Norinčius pateikti reklamą, prašome kreiptis BalticDB&IS'2000 Organizacinį komitetą adresu balticdb@ktl.mii.lt arba į organizacinio komiteto pirmininko pavaduotoją (Olegas Vasilecas, tel. 8 298 23778, tel. fax. 8 22 700495, mail olegas@rasa.vtu.lt)