VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

prof. habil. dr. Algirdas GARLIAUSKAS
Padalinys: Sistemų analizės skyriaus Optimizavimo sektorius
Pareigos: Afilijuotasis vyresnysis mokslo darbuotojas
Dirba: Akademijos g. 4, 224 kab., Vilnius,
Telefonas: (8~5) 2109 333, vietinis 9333,
Elektroninis paštas: 
  
Kita informacija
· Veiklos sritys
· Pagrindiniai rezultatai
· Svarbiausios datos
· Apie save
Atnaujinta: 2016-02-11

Veiklos sritys
Moksliniai interesai
MII tęsiu mokslinius tyrimus energetikos srityje, ekologijoje, imunologijoje. 1993 m. paskelbiau pirmąjį darbą progresyvioje dirbtinio intelekto srityje - imitacinių neurosistemų analizėje ir sintezėje. Nuo to laiko tapau naujos informatikos šakos - neuroinformatikos bei smegenų stiliaus paradigmos kūrėju.
Mokslinių tyrimų kryptys: 
 • Neuro-molekulinių kompiuterių pagrindų, programų ir techninių projektų kūrimas;
 • Chaoso reiškinių neuroinformatikos srityje problemos;
 • Saviorganizacijos principų, neurotinklų modelių ištyrimas ir smegenų stiliaus programų kūrimas bei taikymas žinių visuomenės paradigmoje;
 • Neuroinformatikos taikomieji tyrimai.
  Vykdomos mokslinės temos
  Potemė 2003 m.
  Saviorganizacijos principų, neurotinklų modelių ištyrimas ir smegenų stiliaus programų kūrimas bei taikymas žinių visuomenės aktualios informacijos įvertinime.
   
  Atžymėtina informacija apie įvykdytas temas ir projektus
  Projektas: Programinės įrangos PC neurobloko su 4 daugintuvais sukūrimas ir praktinis realizavimas, 1994-1995;
  Tema: Chaoso reiškinių ir neryškių aibių neuromolekulinių kompiuterių pagrindime tyrimai, 1996-1998;
   Pagrindiniai taikomojo mokslo teoriniai rezultatai yra šie:
  1. Neurotechnologijos pagrindu sukurti tobulesni signalų  ir vaizdų išskyrimo iš  triukšmo ir atpažinimo metodai.
  2. Sukurti patobulinti pirštų atspaudų atpažinimo, akies rainelės identifikacijos, automobilių numerių identifikacijos algoritmai ir programos.
  3. Atlikti tyrimai modeliuojant neurotinklus su netiesiniais grįžtamaisiais ryšiais chaoso reiškinių analizės plotmėje.
  4. Pagrįstas teoriškai šuoliško potencialo atsiradimas neurono dendrite, sudarytos loginių funkcijų schemos, atliktas jų modeliavimas stacionare ir dinamikoje.
  5. Simetrinių ir nesimetrinių neurotinklų su įvairiomis aktivacijų funkcijomis tyrimai susieti su chaoso reiškinių įvertinimu.
  6. Adaptyvių valdymo sistemų su pasiskirsčiusiais parametrais, panaudojant kaskadinius neurotinklus ir įtraukiant stabilumo problemas, tyrimai.
  7. Vienkrypčių neurotinklų efektyvumo tyrimai.
  8. Neurotinklų dinaminių procesų chaoso teorijos ir jos taikymo finansų aptarnavimo industrijoje tyrimai.
  Tema:Chaoso reiškinių ir neryškių aibių neuromolekulinių  kompiuterių pagrindime tyrimai, 1998 m.
  Svarbiausieji temos rezultatai:
  1. Nustatyta grįžtamų ryšių su netiesinėmis (N-pavidalo su dvejais stabiliais taškais) charakteristikomis principinė įtaka chaoso  formavime. Rezultatai reikšmingi tuo, kad atliktas chaoso reiškinių, atsirandančių neurotinkluose, apibendrinimas.
  2. Ištirtas simetrinių ir nesimetrinių neurotinklų procesų stabilumas prie įvairių netiesinių neuronų, sinapsių ir dendritų aktivacijos funkcijų. Reikšminga tai, kad nustatyta, jog simetrinių tinklų procesai stabilūs ir negali iššaukti chaoso, o nesimetrinių tinklų procesai - arba stabilūs, arba chaotiški.
  3. Sudarytas modifikuotas naurotinklų atbulo sklidimo ir rekursinės prognozės paklaidos metodo  algoritmas, sukurta kompleksinė C programa, atlikti taikomieji tyrimai finansų rodiklių prognozės srityje.
  Tema: Dinaminių rekurentinių neurosistemų nepusiausvyros sąlygų ištyrimas ir pritaikymas, 1999 m.
    Svarbiausieji  temos vykdymo rezultatai: 
  1. Ištirtos   netiesinių  fizikinių  dinaminių   sistemų nepusiausvyrinės  sąlygos  ir  jų  interpretavimo  galimybės dirbtinėse intelektualiose  neurosistemose.  Nustatyta,  kad taip kaip  šilumos konvekcijos  procesuose  prie  atitinkamų sąlygų  susiformuoja   heksogoninės  (Bernaro)  disipatyvios struktūros, taip ir masinėse netiesinėse neurosistemose gali atsirasti panašaus  pavidalo sutvarkytos  struktūros.
  2. Remiantis   lauko vidurkio   teorija   neurosistemose   suformuluotos teorinių pagrindų heksogoninio pavidalo struktūrų atsiradimo prielaidos, aptikti  faziniai virsmai:  dryžiai, heksogonai.
  3. Sukurta cerebralinio  kortekso detalizuota  modeliavimo schema, apjungianti  piramidinius  neuronus,  interneuronus, Čendelier ir  žvaigždinius neuronus,  talamuso struktūras ir informacijos judėjimo  mechanizmą.
  Tema: Stochastinių sistemų ir dirbtinių neurotinklų algoritmų sudarymas ir taikymas kolektyvinio resursų naudojimo, paskirstymo ir valdymo uždaviniuose, 2000-2002 m.
  Potemė: Heksagonalinės topologijos metodologijos tyrimas ir taikymas dinaminių neurosistemų modeliavime, 2002 m.
  Svarbiausieji temos vykdymo rezultatai:
  1. Ištirtos neurotinklo prie griežtai netiesinių synapsių ir neuroląstelės charakteristikų vidutinio lauko ir replikų teorijos pagrindu. Suformuluotos ir ištirtos kritinės neurotinkle įsiminimo ir atsiminimo sąlygos.
  2. Išnagrinėti bifurkacinių lygčių sprendiniai prie jų ribinių išsigimimo sąlygų. Ištirtos lokalinės izotropinių vaizdų formavimosi priežastys. Tai svarbu aiškinantis matematinėmis priemonėmis smegenų veiklos fenomenus.
  3. Buvo toliau tęsiami tyrimai  remiantis grupių teorija, įvedus į charakteristikas. Pagrįstas pilnas matematinis modelis bei atliktas praktinis modeliavimas, demonstruojantis įvairias formavimosi dinaminį neurotinklo modelį griežtai netiesines neuronų struktūras
  4. Suformuluotas grįžtamo atbulinio ryšio neurotinklų algoritmas prie  purių aibių teorijos ir chaoso sąlygų.
  Tema: Stochastinių sistemų ir dirbtinių neurotinklų algoritmų sudarymas ir taikymas kolektyvinio resursų naudojimo, paskirstymo ir valdymo uždaviniuose, 2000-2002 ;
  Pagal temos 2001m. užduotį buvo pratęsti tyrimai neurotinklų saviorganizacijos ir chaoso reiškinių įvertinimo srityje ir gauti šie rezultatai:
  1. Pritaikius evoliucinio modeliavimo sprendinių išsigimo aplinkoje gautus heksogoninio pavidalo vaizdus atliktas skaitinis eksperimentas, kurio rezultatai palyginti su realiais smegenų funkcijų stebejimais.
  2. Chaoso ir neryškių savybių įvertinimo srityje suformuluoti teoriniai pagrindai remiantis Hausdorfo, Liapunovo ir Kolmogorovo-Sinajaus kriterijais bei sukurti neurotinklų neryškių savybių    atsižvelgimo mokymo algoritmai susieti ir su chaoso reiškiniais.
  Pedagoginė veikla
  VGTU magistrantams skaitomos paskaitos.
  Kita veikla
 • Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys,
 • LMS Kibernetikos (Informatikos) skyriaus pirmininkas,
 • Tarptautinės intelektinių sistemų tyrimo laboratorijos prie Kanados Saskatčevano universiteto narys,
 • Tarptautinės netiesinės dinamikos specialių interesų grupės (SIS/NL, JAV) narys,
 • Neuromokslo grupės (SIS/NL, JAV) narys,
 • ABI tyrimo patarėjų tarybos narys,
 • Virtualaus Sinergetinio smegenų mokslo tyrimo centro tarybos vadovas (SyBSReC: http://eta.ktl.mii.lt/nis/sybsrec/council/ ). • Valid CSS! Valid HTML 4.01!
  Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2016