VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 19 D. NUTARIMO NR. VI-24 ir 2006 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. VI-30 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2010 m. birželio 21 d. Nr. VII-41

Vilnius

Lietuvos mokslo taryba n u t a r i a :

Tarybos 2005 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. VI-24 „Dėl Tarptautinių duomenų bazių“ ir 2006 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. VI-30 „Dėl Tarptautinių duomenų bazių sąrašo papildymo“ pripažinti netekusiais galios.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                    EUGENIJUS BUTKUS







Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas

pripažintų tarptautinių duomenų bazių sąrašas
(kvalifikaciniams reikalavimams)


Eil.Nr.

Duomenų bazės pavadinimas

URL adresas

Pastabos

1

Science Direct

http://www.sciencedirect.com


2

SpringerLINK

http://www.springerlink.com


3

Compendex

http://www.ei.org/compendex.html


4

IEEE/IEE

http://www.ieee.org/ieeexplore


5

INSPEC

http://www.iee.org/Publish/INSPEC/


6

MEDLINE

ftp://ftp.ncbi.nih.gov/pubmed/J_Medline.txt


7

AGRICOLA

http://agricola.nal.usda.gov/help/aboutagricola.html


8

IBSS (International Bibliography of the Social Sciences)

http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS


9

MLA (Modern Language Association International Bibliography)

http://www.mla.org


10

MUSE

http://muse.jhu.edu/journals/index.html


11

PsycInfo

http://www.apa.org/psycinfo/publishers/


12

The Philosopher´s Index

http://www.philinfo.org


13

ERIC (Educational Resource Information Center)

http://www.eric.ed.gov/


14

EMERALD (Electronic Management Research Library Database)

http://www.emeraldinsight.com/ft


15

IPSA (International Political Science Abstracts)

http://www.ipsa.ca/en/publications/abstracts.asp


16

Business Source Complete*

http://www.epnet.com/titleLists/bt-complete.htm

Leidiniai su žyma skiltyje Peer-Reviewed

17

ABC-CLIO

Historical abstracts

http://serials.abc-clio.com/


1*

Academic Search Premier

http://www.epnet.com/titleLists/ap-complete.htm

Leidiniai su žyma skiltyje Peer-Reviewed

2*

CAB Abstracts

http://www.cabi-publishing.org/atoz.asp? Category=Abstracts%20Databases

3*

CEPOL Research and Science Database

http://edoc2.iuscrim.mpg.de


4*

Chemical Abstracts (CAplus)

http://www.cas.org/sent.html


5*

GeoRef

http://georef.cos.com


6*

Humanities International Index

http://www.epnet.com/titleLists/hg-complete.htm

Leidiniai su žyma skiltyje Peer-Reviewed

7*

ICONDA

http://www.irbdirekt.de/iconda/


8*

IndexCopernicus

http://www.cisi.org/


9*

LISA

http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php


10*

MathSciNet (Mathematical Reviews)

http://www.ams.org/mathscinet


11*

SocINDEX with Full Text

http://www.epnet.com/titleLists/si-complete.htm

Leidiniai su žyma skiltyje Peer-Reviewed

12*

Sociological Abstracts

http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php






Lietuvos mokslo tarybos 2005 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. VI-24 „Dėl tarptautinių duomenų bazių sąrašo“


Tarptautinių duomenų bazių sąrašas (šio nutarimo priedas):
http://www.lmt.lt/DOKUMENTAI/Tarybos_nutarimai/VI/N6-24_pr.doc


Lietuvos mokslo tarybos 2006 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. VI-30 „Dėl tarptautinių duomenų bazių sąrašo papildymo“:

http://www.lmt.lt/DOKUMENTAI/Tarybos_nutarimai/VI/N6-30.doc

Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2016