VU Matematikos ir informatikos institutas Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos institutas
APIE MII
MOKSLAS
DOKTORANTŪRA IR ŠVIETIMAS
LEIDYBA
BIBLIOTEKA
DARBUOTOJAI
PROJEKTAI
DISKUSIJOS
NAUJIENOS/SKELBIMAI
APIE MII SVETAINĘ
NUORODOS
 ENGLISH

LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 19 D. NUTARIMO NR. VI-24 ir 2006 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. VI-30 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2010 m. birželio 21 d. Nr. VII-41

Vilnius

Lietuvos mokslo taryba n u t a r i a :

Tarybos 2005 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. VI-24 „Dėl Tarptautinių duomenų bazių“ ir 2006 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. VI-30 „Dėl Tarptautinių duomenų bazių sąrašo papildymo“ pripažinti netekusiais galios.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                    EUGENIJUS BUTKUSLietuvos mokslo tarybos patvirtintas

pripažintų tarptautinių duomenų bazių sąrašas
(kvalifikaciniams reikalavimams)


Eil.Nr.

Duomenų bazės pavadinimas

URL adresas

Pastabos

1

Science Direct

http://www.sciencedirect.com


2

SpringerLINK

http://www.springerlink.com


3

Compendex

http://www.ei.org/compendex.html


4

IEEE/IEE

http://www.ieee.org/ieeexplore


5

INSPEC

http://www.iee.org/Publish/INSPEC/


6

MEDLINE

ftp://ftp.ncbi.nih.gov/pubmed/J_Medline.txt


7

AGRICOLA

http://agricola.nal.usda.gov/help/aboutagricola.html


8

IBSS (International Bibliography of the Social Sciences)

http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS


9

MLA (Modern Language Association International Bibliography)

http://www.mla.org


10

MUSE

http://muse.jhu.edu/journals/index.html


11

PsycInfo

http://www.apa.org/psycinfo/publishers/


12

The Philosopher´s Index

http://www.philinfo.org


13

ERIC (Educational Resource Information Center)

http://www.eric.ed.gov/


14

EMERALD (Electronic Management Research Library Database)

http://www.emeraldinsight.com/ft


15

IPSA (International Political Science Abstracts)

http://www.ipsa.ca/en/publications/abstracts.asp


16

Business Source Complete*

http://www.epnet.com/titleLists/bt-complete.htm

Leidiniai su žyma skiltyje Peer-Reviewed

17

ABC-CLIO

Historical abstracts

http://serials.abc-clio.com/


1*

Academic Search Premier

http://www.epnet.com/titleLists/ap-complete.htm

Leidiniai su žyma skiltyje Peer-Reviewed

2*

CAB Abstracts

http://www.cabi-publishing.org/atoz.asp? Category=Abstracts%20Databases

3*

CEPOL Research and Science Database

http://edoc2.iuscrim.mpg.de


4*

Chemical Abstracts (CAplus)

http://www.cas.org/sent.html


5*

GeoRef

http://georef.cos.com


6*

Humanities International Index

http://www.epnet.com/titleLists/hg-complete.htm

Leidiniai su žyma skiltyje Peer-Reviewed

7*

ICONDA

http://www.irbdirekt.de/iconda/


8*

IndexCopernicus

http://www.cisi.org/


9*

LISA

http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php


10*

MathSciNet (Mathematical Reviews)

http://www.ams.org/mathscinet


11*

SocINDEX with Full Text

http://www.epnet.com/titleLists/si-complete.htm

Leidiniai su žyma skiltyje Peer-Reviewed

12*

Sociological Abstracts

http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php


Lietuvos mokslo tarybos 2005 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. VI-24 „Dėl tarptautinių duomenų bazių sąrašo“


Tarptautinių duomenų bazių sąrašas (šio nutarimo priedas):
http://www.lmt.lt/DOKUMENTAI/Tarybos_nutarimai/VI/N6-24_pr.doc


Lietuvos mokslo tarybos 2006 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. VI-30 „Dėl tarptautinių duomenų bazių sąrašo papildymo“:

http://www.lmt.lt/DOKUMENTAI/Tarybos_nutarimai/VI/N6-30.doc

Valid CSS! Valid HTML 4.01!
Svetainės struktūra  © VU Matematikos ir informatikos institutas, 2003–2016