Adresas:
Gedimino pr. 3
LT-01103 Vilnius
Įstaigos kodas 188716281

Telefonai:
+(370 5) 2124 933
+(370 5) 2611 009
+(370 5) 2625 626
Faks.:+(370 5) 2618 535

Elektroninis paštas:
info@lmt.lt

 

 

PARAIŠKA MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTUI

 

Prašome finansuoti projektą, skirtą
  mokslininkų iniciatyva vykdomiems moksliniams tyrimams
  „Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programos“ uždaviniui spręsti
  moksliniams tyrimams pagal bendradarbiavimo su Ukraina sutartį
  moksliniams tyrimams pagal bendradarbiavimo su Prancūzija („Žiliberas“) sutartį
  moksliniams tyrimams pagal bendradarbiavimo su Baltarusija sutartį
   moksliniams tyrimams pagal tarptautinę programą

 

 

© Lietuvos mokslo taryba, 2010